Regeneratieve Model© voor Talents Managers

Het Regeneratief Model© ten dienste van uw Marketing & Verkoop Talenten.

Sinds 2009 helpen Generations Recruitment (GR) en zijn consultants bedrijven bij het aanwerven van hun Marketing & Verkoop Talenten op verschillende hiërarchische niveaus. De gespecialiseerde expertise, opgedaan tijdens honderden missies, legde de beperkingen bloot van de traditionele aanwervingsmethoden en de begeleiding van kandidaten.

Deze berusten in feite soms op objectieve criteria – zoals ervaring, vaardigheden en psychologisch profiel – maar ook op meer persoonlijke criteria – zoals intuïtie, het gevoel van de interviewer – en ten slotte ook op de mate waarin de kandidaat past bij de bedrijfscultuur en -waarden.

Omdat de relatie vertrekt vanuit een onvolledige en subjectieve basis, wordt het enorm moeilijk – zo niet onmogelijk – om de evolutie van de aangeworven Talenten te begeleiden.

Uit het streven naar een duurzame oplossing, die beter afgestemd is op de actuele context van zijn klanten, heeft GR een innovatief en effectief model ontwikkeld: het “Regeneratief Model©.”

Dit model gaat verder dan de traditionele benadering waarbij men zich inschrijft op een “Aspirationele Aanpak”. Het model verbetert op een duurzame manier het managen van Marketing & Verkoop Talenten.

De oorsprong van het Regeneratief Model©.

Een bedrijf dat HET verschil wil maken en succes op lange termijn beoogt, moet teams samenstellen die afgestemd zijn op de bedrijfscultuur en -waarden, ook wel bekend als het Objectief. En in een voortdurend veranderende omgeving, dient men deze relatie in de tijd aan te gaan.

Dankzij de analyse van de loopbaantrajecten in Marketing & Verkoop functies van honderden mensen door de jaren heen, is GR tot een eenvoudige vaststelling gekomen: “Om iemand perfect te laten evolueren en zijn volledige potentieel vrij te maken, is het noodzakelijk om – voortdurend – zijn ambities af te stellen op de waarden en cultuur van het bedrijf dat hem in dienst neemt”.

Twee complementaire tools voor het managen van de ontwikkeling van uw Talenten.

Als onderdeel van haar visie heeft GR – op basis van grondige, wetenschappelijke en empirische bevindingen- een tool ontwikkeld voor het bepalen van het aspirationeel profiel van al uw Marketing & Verkoop Talenten.

Deze tool, ook wel bekend als “Regeneratief Model©”, bevat een evaluatie vragenlijst die, op basis van een algoritme dat gevalideerd is door honderden gevallen, het aspirationeel profiel van de respondent weergeeft.

Elk van de 7 aspirationele profielen past bij onderscheidende kenmerken in termen van waarden en drijfveren. Als deze kenmerken overeenkomen met de visie en waarden van uw bedrijf en als we ze kunnen koppelen aan de verwachtingen van een specifieke functie, verhoogt de kans op succes van het afstellen van Talent. Dit harmonieuze beheer leidt u naar succes en laat u toe om daadwerkelijk het verschil te maken.

Om het profiel te bepalen dat overeenkomt met de waarden en de cultuur van uw bedrijf en/of job, stelt GR u een tweede tool ter beschikking: het “Regeneratief Model ©’. Op basis van een vragenlijst zal u precies weten welke soorten aspirationele profielen passen bij uw bedrijf en de toevertrouwde missie.

Deze twee complementaire tools zorgen ervoor dat een perfecte afstemming mogelijk is tussen uw Talenten en uw bedrijf. Dit verhoogt hun prestaties en hun engagement tegenover het bedrijf.

Klik HIER om uw toegangscode to de “aspirationele profielen-TM” tool te krijgen.

Gespecialiseerde diensten voor al uw behoeften.

GR is gespecialiseerd in het bijstaan van bedrijven die hun Marketing & Verkoop teams wensen uit te breiden en/of beter laten presteren. Hiervoor biedt GR biedt een waaier van  diensten aan die u helpen om uw strategieën en aangepaste acties af te stemmen op het bereiken van uw doelen.