Geschiedenis

Mijlpalen in onze geschiedenis

[historysimple icon___icon=”0″ linewidth=”5″ linetype=”round” image___size=”200×200″ image___style=”vc_box_shadow_circle_2″ gradientone=”#0191c8″ gradienttwo=”#0191c8″ icon___color=”” icon___background=”” label___fontcolor=”” label___background=”#0191c8″ contentargs=”%5B%7B%22image_attachmentid%22%3A%221575%22%2C%22label_text%22%3A%22November%202008%22%2C%22content%22%3A%22Het%20avontuur%20begint%20op%20de%20zetel%20van%20Yoni.%20Hij%20krijgt%20er%20het%20idee%20om%20een%20recruitment%20agentschap%20op%20te%20richten%20dat%20klanten%20en%20kandidaten%20op%20dezelfde%20manier%20behandelt.%20Vriendelijk%20en%20doortastend.%20Een%20uitstekende%20manier%20om%20twee%20werelden%20te%20helpen%20elkaar%20beter%20te%20begrijpen.%22%7D%2C%7B%22image_attachmentid%22%3A%221582%22%2C%22label_text%22%3A%22Februari%202009%22%2C%22content%22%3A%22Na%20drie%20maanden%20actief%20brainstormen%2C%20met%20als%20doel%20het%20vak%20opnieuw%20uit%20te%20vinden%2C%20wordt%20Generations%20Recruitment%20opgericht%20vanuit%20een%20appartement%20van%2025%20m2%20gelegen%20in%20Vorst%2C%20Brussel.%22%7D%2C%7B%22image_attachmentid%22%3A%221609%22%2C%22label_text%22%3A%22Maart%202009%22%2C%22content%22%3A%22De%20eerste%20Belgische%20missie%20van%20Generations%20Recruitment%20wordt%20toevertrouwd%20door%20Campari.%20Sindsdien%20een%20trouwe%20klant.%22%7D%2C%7B%22image_attachmentid%22%3A%221616%22%2C%22label_text%22%3A%22April%202010%22%2C%22content%22%3A%22Aanwerving%20van%20de%20eerste%20consultant.%22%7D%2C%7B%22image_attachmentid%22%3A%221625%22%2C%22label_text%22%3A%22Januari-December%202012%22%2C%22content%22%3A%22In%20dat%20jaar%20worden%20100%20personen%20geplaatst.%20Tot%20grote%20tevredenheid%20van%20de%20klanten%20dankzij%20het%20hoge%20percentage%20(97%25)%20van%20kandidaten%20die%20hun%20%5C%22proefperiode%5C%22%20van%206%20maanden%20hebben%20overbrugd.%22%7D%2C%7B%22image_attachmentid%22%3A%221654%22%2C%22label_text%22%3A%22September%202013%22%2C%22content%22%3A%22Generations%20Recruitment%20verhuist%20naar%20een%20ruimer%20kantoor%20(80m2)%20dat%20meer%20toegankelijk%20is%20en%20gevestigd%20is%20in%20een%20oud%2C%20volledig%20gerenoveerd%20klooster%20te%20Elsene%2C%20Brussel.%22%7D%2C%7B%22image_attachmentid%22%3A%221648%22%2C%22label_text%22%3A%22Juni%202014%22%2C%22content%22%3A%22Voortdurend%20op%20zoek%20naar%20significante%20veranderingen%20in%20ons%20vakgebied%2C%20voeren%20we%20een%20positioneringsonderzoek%20uit%20volgens%20de%20Blue%20Ocean%20Strategy.%20Hieruit%20ontstaat%20het%20idee%20om%20een%20beheer%20tool%20te%20ontwikkelen%20voor%20de%20motivatie%20van%20Marketing%20en%20Verkoop%20professionals.%20%22%7D%2C%7B%22image_attachmentid%22%3A%221666%22%2C%22label_text%22%3A%22November%202014%22%2C%22content%22%3A%22Het%20Belgische%20onderzoeksbedrijf%20Why5Research%20krijgt%20de%20opdracht%20om%20een%20kwalitatief%20en%20kwantitatief%20marktonderzoek%20uit%20te%20voeren.%20De%20bedoeling%20is%20om%20nieuwe%20en%20relevante%20aspirationele%20profielen%20te%20identificeren%20voor%20de%20markt.%22%7D%2C%7B%22image_attachmentid%22%3A%221669%22%2C%22label_text%22%3A%22April%202015%20%22%2C%22content%22%3A%22Doel%20bereikt.%20De%207%20aspirationele%20profielen%20worden%20getoetst%20aan%20een%20kwantitatieve%20studie.%20Op%20basis%20hiervan%20ontwikkelt%20GR%20het%20%C2%AB%20Regeneratief%20Model%C2%A9%20%C2%BB.%20Op%20het%20einde%20van%20deze%20maand%20voltooit%20Generations%20Recruitment%20zijn%20200ste%20missie.%22%7D%2C%7B%22image_attachmentid%22%3A%221680%22%2C%22label_text%22%3A%22Septembre%202015%22%2C%22content%22%3A%22Het%20%5C%22Regeneratief%20model%20%C2%A9%5C%22%20wordt%20samen%20met%20een%20nieuwe%20reeks%20diensten%20rond%20de%20%5C%22Aspiratonele%20Aanpak%5C%22%20gelanceerd.%22%7D%2C%7B%22image_attachmentid%22%3A%221684%22%2C%22label_text%22%3A%22December%202015%22%2C%22content%22%3A%22Generations%20Recruitment%20heeft%20meer%20dan%2070%20ondernemingen%20geholpen%20uit%20sectoren%20als%20%3A%20voeding%2C%20drank%2C%20transport%2C%20communicatie%20agentschappen%2C%20farmaceutica%2C%20verzekeringen%20en%20automobiel.%20De%20bedrijven%20stellen%20tussen%204%20en%204.000%20personen%20tewerk.%5Cn%22%7D%2C%7B%22image_attachmentid%22%3A%225900%22%2C%22label_text%22%3A%222016%22%2C%22content%22%3A%22Generations%20Recruitment%20ontwikkelt%20een%20nieuwe%20communicatie%20om%20de%20groei%20verder%20te%20zetten.%20Het%20verhaal%20gaat%20verder%20…%20waarom%20zouden%20we%20het%20niet%20samen%20schrijven%3F%22%7D%5D”]