Individuele coaching

Individuele coaching

Behoefte
  • Op verzoek van de klant of werknemer.
  • Optimaliseren van de totstandbrenging van alle interne en externe parameters om de aspiraties van de werknemer maximaal af te stemmen op het Objectief van de onderneming.
Resultaten
  • Maximaliseren van de mogelijkheden om de aspiraties van een werknemer en hetgeen de onderneming hem/haar kan bieden, op elkaar af te stemmen, met behulp van verschillende tools en gecertificeerde coaching technieken.
  • Een gemeenschappelijk begrippenkader ontwikkelen als basis voor de besprekingen tussen de werknemer en werkgever over aspiraties, waarden en bedrijfscultuur.
  • Opvolgen van de ontwikkeling van de aspiraties van de werknemer en ervoor zorgen dat hij deze in zijn job kan vervullen.
  • Een actieplan en een verbintenis tussen de 2 partijen opstellen.
Proces
timeline_pre_loader